Studie: Kwart minder benzine en een derde minder diesel in 2030

Ten opzichte van 2021 zal in 2030 in een gangbaar scenario voor personenauto’s en bestelwagens ongeveer de helft minder diesel en bijna een kwart minder benzine worden getankt, zo blijkt uit het nieuwe scenario onderzoek van Bovag. Voor vrachtverkeer wordt rekening gehouden met 18 procent minder diesel. Het scenario was te verwachten, maar wordt dus nu ook bevestigd door het onderzoek dat Bovag tijdens het brandstofdebat op 13 april in Utrecht presenteerde.


Het onderzoek is uitgevoerd door bureau VMS Insight. De onderzoekers hebben drie scenario’s uitgewerkt. Die scenario’s focussen op 2025 en 2030 – ten opzichte van 2021 – en houden rekening met alle mogelijke factoren, zoals de verwachte economische ontwikkelingen van het CPB en het effect daarvan op de omvang van het wagenpark en op kilometrages. Die effecten zijn onderzocht voor zowel personenauto’s als vrachtverkeer. Natuurlijk zijn ook alle ontwikkelingen rondom elektrisch rijden en andere alternatieve brandstoffen in ogenschouw genomen, zoals milieuzones, subsidies, de Europese Green Deal en de visie van autofabrikanten. En niet te vergeten het toegenomen thuiswerken.

Scenario

Het meest gangbare scenario voorspelt dat er in 2030 hoogstwaarschijnlijk nog maar 1,3 miljard liter diesel zal worden getankt voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens. In 2021 was dat ruim 2,6 miljard liter en dat was al bijna 800 miljoen liter minder dan in 2018, volgens de cijfers van het CBS. VMS Insight heeft in zijn berekeningen alle mutaties in het wagenpark meegenomen, inclusief de ontwikkelingen qua gemiddeld brandstofverbruik en realistische kilometrages. Voor trucks en overige voertuigen wordt rekening gehouden met ongeveer 18 procent minder afzet van diesel in 2030. In 2021 was dat voor die categorie 3,1 miljard liter en dat zakt naar alle waarschijnlijkheid richting 2,5 miljard. De totale afname in dieselliters bedraagt zodoende ongeveer een derde.

600 procent meer stroom

Voor benzineauto’s geldt dat er naar verwachting 22 procent minder liters getankt gaan worden in 2030 dan de ruim 5 miljard in 2021. Een kleine 4 miljard liter resteert dan, terwijl voor LPG nog maar zo’n 70 miljoen liter afzet overblijft, tegen bijna 200 miljoen in 2021. Tegelijkertijd zal de vraag naar elektriciteit uiteraard flink toenemen – met wel 600 procent -, terwijl de afzet van waterstof in 2030 ten opzichte van 2021 met tienduizenden procenten toe gaat nemen. Het complete rapport is te raadplegen op het ledenportaal van Bovag: mijn.bovag.nl/brandstofvisie.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.