‘Het is belangrijk om personeel aan te trekken, maar net zo belangrijk om het te houden’

Personeel, het blijft een hot-item binnen de carwashbranche en het is volgens Erik Stern, branchemanager carwash bij Bovag, nog lang niet voorbij. “De branche is zeker niet uniek als het gaat om schaarste qua personeel. Er zijn maar weinig kids die de droom hebben om in een carwash te gaan werken. Desalniettemin is het een interessante werkgever en dat moet ook duidelijker worden gemaakt bij werkzoekenden. Het is belangrijk om voldoende goed personeel te hebben, maar net zo belangrijk om ze te houden”, zegt hij. 

Vanuit de branchevereniging is de bijdrage op het gebied van personeel beperkt. De CAO wordt wel samen met enkele andere partijen bepaald, maar het werven van personeel wordt momenteel nog niet gedaan. “Wellicht dat we dat in de toekomst wel gaan doen maar dan kijken we eerder branche breed want overal zijn tekorten als het gaat om personeel. De gehele automotivesector kampt met schaarste en wat daar ook niet bij helpt is dat maar een heel klein gedeelte van het personeel geschoold wordt en nog geen drie procent uit vrouwelijke medewerkers bestaat”, zegt hij. 

Concurreren

Het is volgens Erik aan ondernemers zelf, om het werk aantrekkelijk te maken. De branche staat niet altijd in een positief daglicht en er zijn maar weinig mensen die dromen van een baan in een wasstraat. “Je concurreert met retail en horeca qua het werk en de beloning die ertegenover staat is niet perse concurrerend. Aan de andere kant zie je wel dat het steeds professioneler wordt, dat je als manager bij de wat grotere wasstraten al snel twintig tot dertig man kunt aansturen. Het werk wordt dan ook steeds serieuzer. Je ziet ook dat steeds meer ondernemers mikken op personeel dat wat meer geschoold is en ze daar ook naar betaald, bij ondernemers die dat doen zijn de personele problemen ook vaak wat minder.” 

Wat de branchemanager ook ziet, zijn regionale verschillen. In het Oosten is het allemaal wat lokaler ingericht dan in de Randstad. “Daar moeten ze het echt van mond-tot-mond hebben en gaat het ook vaak om familiebedrijven waarbij het echt ons kent ons is, ook qua klantbeleving die is daar misschien wat belangrijker dan in bijvoorbeeld Rotterdam waar grotere volumes gewast worden.” Qua opleidingen heeft de branche ook nog wel wat stappen te maken denkt hij. “We hebben ons eigen opleidingsbedrijf Innovam waar onlangs weer drie nieuwe e-learnings zijn toegevoegd en er zijn de opleidingen van Sentir, echter zou er wel iets tegenover de trainingen moeten staan om het personeel te motiveren.”

Dat laatste is volgens Erik wel slim. “Wanneer medewerkers zich gewaardeerd voelen en er in ze geïnvesteerd wordt, zijn ze minder snel geneigd om elders te gaan werken. We zien sommigen voor een paar honderd euro een andere baan kiezen. Wanneer ze zich gewaardeerd voelen door het bedrijf zullen ze minder snel geneigd zijn om te vertrekken. Dat kan door bepaalde trainingen, maar ook met speciale programma’s. Het is goed om creatief te zijn, vooral om hoger geschoolden aan te trekken als dat je ambitie is, maar er zijn ondernemers die dat op een leuke manier oppakken.” 

Leave Your Comment

Your email address will not be published.