Nieuwe CAO voor carwashpersoneel in de maak

Brancheverenigingen Bovag en Beta vervolgen aankomende week op 22 november de gesprekken met werkgevers over de nieuwe CAO voor tankstation- en carwashpersoneel. Het gaat om een derde gespreksronde waarbij Bovag meldt hoopvol te zijn over een nieuw akkoord voor de huidige Cao Tankstation en Autowanbedrijven op 31 december 2023 afloopt. 

‘Genoeg personen vinden en de bezetting rondkrijgen is voor tankstations en carwashes een grote uitdaging’, meldt Bovag. ‘We zetten daarom in op een aantrekkelijke, toekomstbestendige sector met bijbehorende beloning. Dat is extra belangrijk omdat deze sectoren op het gebied van personeel moeten concurreren met horeca en detailhandel, zoals supermarkten.’ 

Werk-privé balans

Het wettelijk minimumloon is afgelopen jaren fors verhoogd en gaat op 1 januari nog eens stevig omhoog. ‘Ook daar moeten we in de cao-onderhandelingen rekening mee houden. Dat geldt evenzeer voor het hoge verzuim en de hogere energiekosten waar werkgevers mee te maken hebben’, aldus Bovag. 

De vakbonden zetten van hun kant in op een hoge loonsverhoging en een betere werk-privé balans. Er zijn nu twee formele rondes geweest. ‘De gesprekken met vakbonden verlopen in een goede sfeer. De derde gespreksronde staat gepland voor 22 november. Daar staan onder meer loon en loontabel in de cao op de agenda.’ 

 • Mart
  2 december 2023 at 10:41

  Beste allemaal,

  🚫 Stem TEGEN het Principeakkoord cao voor Tankstations en Wasbedrijven 2024-2025! 🚫

  De aankomende wijzigingen in het wettelijk minimumloon per 1 januari onderstrepen de noodzaak voor werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers eerlijk en redelijk worden beloond. De voorgestelde cao lijkt echter een loopje te nemen met het nieuwe wettelijk minimumloon, en daar moeten we kritisch over zijn.

  De vakbond moet het recht op een minimumloon respecteren en ervoor zorgen dat dit als eerste op de loontabellen wordt doorgevoerd, voordat we instemmen met cao-verhogingen. Dit waarborgt niet alleen een wettelijk conforme werkomgeving, maar dient ook als basis voor eventuele cao-verhogingen.

  In het huidige voorstel ontbreekt deze prioriteit. De voorgestelde cao-verhoging van €185 wordt nu gebruikt om te besparen op de wettelijke verhoging. Dit is niet eerlijk; het lijkt alsof er een aanzienlijke verhoging is, maar het blijkt een truc te zijn.

  Een werkgever moet te allen tijde voldoen aan het wettelijk minimumloon. Daarom zou de werkgever eerst op 1 januari moeten kijken of dit wordt nageleefd, voordat de cao-verhoging wordt doorgevoerd.

  Als we kijken naar het loon van een 21-jarige medewerker in groep 2, is dit momenteel €2079, wat neerkomt op €12,62 per uur. Per 1 januari moet dit €13,27 per uur zijn. Echter, de cao-verhoging wordt toegepast op het OUDE loon van €12,62 en niet op het nieuwe uurloon van €13,27.

  Dit is oneerlijk voor de medewerkers in groep 2, de grootste groep in de tankstation- en wasbedrijvenbranche, zoals ook te zien is met een medewerker van 21 in groep 1 waar een onevenredig klein verschil is ontstaan.

  De juiste gang van zaken zou moeten zijn, en dit zou moeten worden benadrukt door de vakbonden, eerst voldoen aan de wettelijke eisen en dit laten doorwerken op de loonschalen, om vervolgens op bijvoorbeeld 1 februari de cao-verhogingen toe te passen.

  Ik roep de vakbonden op om hun steun voor het huidige principe akkoord in te trekken.

  Stem TEGEN dit akkoord! Deel dit met al je collega’s en vrienden en roep hen op ook te stemmen. Sta op en stem TEGEN. 📣

  Reply

Leave Your Comment

Your email address will not be published.