Faritec plaatst groot water recyclingsysteem in Almere

Faritec heeft één van de grootste water recyclingsysteem uit de geschiedenis van het bedrijf geplaatst in Almere. “Onlangs werden de waterputten met onze speciale lamellen geplaatst. Het systeem dat bij Carwash Hogering is geplaatst moet er voor zorgen dat tot 95 procent van het water van de wasstraat hergebruikt kan worden”, aldus Morteza Sharomi salesmanager van de Benelux.

Het gebruikte water komt volgens Morteza eerst binnen in een verdeelput. Daar wordt het water doorgestuurd naar twee slibputten. “In de verdeelputten zit ons gepatenteerde lamellen-separator. Deze zorgt ervoor dat de snelheid van het water wordt afgebroken en maakt de bezinking tot 70 procent effectiever”, zegt hij. De lamellen houden bovendien olie en restanten van olie bijeen. Waardoor het materiaal op het water blijft drijven. Daardoor wordt het reinigen van de slibput volgens Morteza minder intensief en tijdrovend.

Micro organismen

Door de lamellen-separator in de eerste putten vloeit het water rustiger vanuit de bezinkingsputten naar de volgende zone. “We hebben vier putten met telkens onze grootste bioreactor de FBK-180. Deze zorgt ervoor dat de micro organismen die in de reactoren zitten, zorgen voor een natuurlijke zuivering van het water. Daarna wordt het water in de volgende zone opgepompt richting break-tanks in de technische ruimte. Het water is weer zuiver en kan dus worden ingezet in het wasproces”, legt hij uit.

Het biologische proces zorgt er volgens Morteza voor dat Carwash Hogering in staat is om in 95 procent van het wasproces gerecycled water te gebruiken. “Het recyclen gebeurd dus volledig natuurlijk zonder gebruik van chemicaliën. Omdat het zo duurzaam is, vond ondernemer Fred Komen het interessant, groen wordt in de toekomst namelijk nog belangrijker.”

Leave Your Comment

Your email address will not be published.